ارتباط با ما ارتباط با ما

اطلاعات تماس- فرودگاه شهداي سبزوار

شماره های تماس با فرودگاه شهدای سبزوار

 

    مرکز تلفن  44449100-051

                         051-44448800 


    فاکس       44449070-051


     اطلاعات پرواز            199