مراقبت پرواز مراقبت پرواز

Sbz_atc
بسم الله الرحمن الرحیم


واحد کنترل ترافیک هوایی
واحد کنترل ترافیک هوایی واحدی است که وظیفه ان ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی  به هواپیماهای تحت اختیار ان میباشد.
سرویس کنترل ترافیک هوایی شامل جلوگیری از برخورد هواپیماها با یکدیگر و موانع و همچنین حفظ و تسریع جریان ترافیک هوایی میباشد.
واحد کنترل ترافیک هوایی متشکل از سه بخش میباشد که عبارتند از: 1-مرکز کنترل پرواز 2-تقرب پرواز 3-برج کنترل پرواز
هر کدام از این واحدها در محدوده کاری خود وظیفه ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی را دارند که به ترتیب در ادامه به ان اشاره خواهد شد.
1-مرکز کنترل پرواز: وظیفه این مرکز میریت و ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی  به تمام پروازهایی است که در فضای جمهوری اسلامی ایران در حال انجام عملیات هستند.این مرکز در حال حاضر در تهران واقع شده است.
2- تقرب پرواز: وظیفه این واحد ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهایی است که تقریبا در محدوده 60 الی 70 مایلی فرودگاه در حال پرواز هستند. واحد تقرب پرواز معمولا برای فرودگاههایی تعریف میشود که دارای ترافیک نسبتا بالایی باشند .از جمله فرودگاههایی که دارای واحد تقرب پرواز هستند عبارتند از:مهراباد- مشهد –شیراز – اصفهان و ...
3-برج کنترل پرواز:این واحد وظیفه ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهایی را دارذ که در حال نشست و برخاست از فرودگاه بوده و یا در محدوده بین 5 تا 25 مایلی فرودگاه قرار دارند.

در فرودگاه سبزوار نیز واحد برج کنترل پرواز وظیفه ارایه این سرویس را در محدوده 5 مایلی فرودگاه و تا ارتفاع 6000 پا به عهده دارد.همچنین کل فضای کشور در ایران به فضاهای   A,C,D,G تقسیم میگردد که هر کدام از این فضاها تعریف خاص خود را دارندو فضای فرودگاه سبزوار از نوع   G می باشد.