برنامه پروازی فرودگاه سبزوار برنامه پروازی فرودگاه سبزوار

          

سامانه مدیریت خدمات شهروندی سامانه مدیریت خدمات شهروندی

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار سال 1398 شعار سال 1398

Polls Display Polls Display

میزان رضایت شما از خدمات فرودگاهی و خدمات رفاهی در فرودگاه سبزوار چقدر می باشد؟

سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات

News
2019-07-01

راه اندازي سامانه پيامکي انتقادات و پيشنهادات

راه اندازي سامانه پيامکي انتقادات و پيشنهادات
2019-06-27

انجام پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)

اولين پرواز شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) در روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 انجام شد.
2019-06-19

جلسه تسهيلات فرودگاه سبزوار

برگزاري اولين جلسه تسهيلات فرودگاهي
2019-06-16

برقراري پرواز شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

برقراري پرواز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
(هما) در مسير تهران - سبزوار و بالعکس
2019-06-08

اظهار همدردي با آقاي عباسعلي صفاييان

اظهار همدردي با آقاي عباسعلي صفاييان
2019-06-02

بازديد کارشناسان اداره کل بهزيستي از فرودگاه

بازديد کارشناسان اداره کل بهزيستي از فرودگاه
2019-06-01

راهپيمايي روز جهاني قدس

راهپيمايي روز جهاني قدس
2019-05-28

تجهيز برج مراقبت پرواز فرودگاه سبزوار به سامانه E-LOG

تجهيز برج مراقبت پرواز فرودگاه سبزوار به سامانه E-LOG