درباره فرودگاه درباره فرودگاه

۲۹ تير ۱۴۰۱
دومين جلسه کارگروه امدادي بين واحدهاي فرودگاهي و نهادهاي شهري مرتبط با تمرين کامل طرح اضطراري فرودگاه شهداي سبزوار برگزار گرديد.
۲۲ تير ۱۴۰۱
نخستين جلسه هماهنگي بين واحدهاي فرودگاهي و نهادهاي شهري مرتبط با تمرين کامل طرح اضطراري فرودگاه شهداي سبزوار در سال ١٤٠١ برگزار گرديد.
۱۹ تير ۱۴۰۱
همزمان با فرا رسيدن عيد سعيد قربان و در راستاي ارائه خدمات مطلوبتر به مسافرين و مردم ديار سربداران، طرح توسعه ورودي ترمينال فرودگاه شهداي سبزوار آغاز گرديد.
۱۷ تير ۱۴۰۱
مديرکل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي شب گذشته به صورت سرزده از کليه واحدهاي مستقر در فرودگاه شهداي سبزوار بازديد و پيگير مسائل و مشکلات موجود شد.
۱۷ تير ۱۴۰۱
در راستاي ارتقاي سطح علمي و دانش افزايي کارکنان واحد آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در نحوه برخورد و مقابله با حريق هاي احتمالي هواپيما، دوره آموزشي آتش نشان حرفه اي فرودگاهي(١) براي ۱۶ نفر از کارکنان فرودگاه هاي سبزوار و مشهد در محل فرودگاه شهداي سبزوار با موفقيت برگزار گرديد.
۱۳ تير ۱۴۰۱
جلسه پيش بيني هزينه بودجه و اعتبارات در سال ۱۴۰١ فرودگاه شهداي سبزوار با حضور مسئولين واحدها برگزار گرديد
۲۰ خرداد ۱۴۰۱
امروز جمعه ٢٠ خرداد ماه ۱۴۰۱، فرودگاه شهداي سبزوار بار ديگر اهميت و نقش پشتيباني خود را از پروازهاي دومين فرودگاه بزرگ کشور در شهر مقدس مشهد و در شب خجسته ميلاد باسعادت ثامن الحجج حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) ايفا نمود