نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

اطلاعات تماس- فرودگاه سبزوار

شماره های تماس با فرودگاه سبزوار

 

    مرکز تلفن  44449100-051

                         051-44448800 


    فاکس       44449070-051


     اطلاعات پرواز            199