خوش آمدید — امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

برنامه فصلی پروازها

بازدید: 26968

 

                                              

                                           

برنامه پروازی فرودگاه سبزوار در نیمه دوم سال 1395

پروازهای ورودی پروازهای خروجی
ایام هفتهایرلاینشماره پروازمبداهواپیماساعتایام هفتهایرلاینشماره پروازمقصدهواپیماساعت
شنبهماهان4537تهرانBAE14619:05شنبهماهان4536تهرانBAE14619:50
دوشنبهآسمان3700تهرانF10018:05دوشنبهآسمان3701تهرانF10018:35
سه شنبهماهان4537تهرانBAE14613:55سه شنبهماهان4536تهرانBAE14614:40
چهارشنبهآسمان3700تهرانF10017:00چهارشنبهآسمان3701تهرانF10017:45
جمعهماهان4537تهرانBAE-14614:10جمعهماهان4536تهرانBAE-14614:55