خوش آمدید — امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

برنامه فصلی پروازها

بازدید: 25183

 

                                              

                                           

برنامه پروازی فرودگاه سبزوار در نیمه اول سال 1395

پروازهای ورودی پروازهای خروجی
ایام هفتهایرلاینشماره پروازمبداهواپیماساعتایام هفتهایرلاینشماره پروازمقصدهواپیماساعت
شنبهماهان4537تهرانBAE14617:50شنبهماهان4536تهرانBAE14618:35
دوشنبهآسمان3700تهرانATR17:15دوشنبهآسمان3701تهرانATR17:45
سه شنبهماهان4537تهرانBAE14613:45سه شنبهماهان4536تهرانBAE14614:30
چهارشنبهآسمان3700تهرانATR17:15چهارشنبهآسمان3701تهرانATR17:45